Third Hand

Sarah Mcnulty i Alaena Turner

05 June 2013 — 09 June 2013
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio
 • Third Hand | Passatge studio

En l’obra de Sarah McNulty i Alaena Turner, hi trobem un interès per la materialitat de la pintura que sembla posar en risc l’estabilitat de la imatge final. Les dues artistes estan interessades en processos de producció que involucren una lògica cíclica, amb superfícies contínuament reformades, sovint fins al punt de destrucció literal i reconstrucció. Les obres esdevenen conglomerats oberts a intervencions inesperades; s’adapten a noves situacions en la cerca de la seva següent fase. El fet d’exposar conjuntament representa un mètode per introduir un nou element que no pot ser del tot controlat, com una manera d’anticipar el resultat de dos objectes col·lisionant. Els processos d’amalgamatge i destrucció seran portats un pas més enllà per tal que l’obra, en la seva instal·lació final, pugui trencar-se en peces i expandir en l’arquitectura de l’espai.


EN

In the work of Sarah McNulty and Alaena Turner there is an engagement with the materiality of painting that seems to put the stability of the resulting image at risk. Both artists are drawn towards processes of making that involve a cyclical logic, with surfaces reworked often to the point of literal destruction and repair. The works become aggregates open to unanticipated interventions as they adapt to new situations in pursuit of their next stage. Presenting their work together becomes a means to introduce a further element that cannot be totally controlled, like trying to anticipate the way two objects will fare upon collision. The processes of amassing and destroying are carried a step further, so that in the installation the work might again break into pieces and expand into the architecture.

SHARE: Facebook Twitter

Exposicions anteriors:

Diane Guyot de Saint Michel
Record Material
Todo Hiper
Les Marcel(s)
Zona Vip