Mizora

Anna Bunting-Branch

18 February 2014 — 28 February 2014
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio
  • Mizora | Passatge studio

Mizora –Un Món de Dones és una curta novel·la de ciència ficció, publicada anònimament per l’autora americana Mary E.Bradley l’any 1881. La història de Vera, una exiliada política russa que descobreix la terra de Mizora, una utopia a la terra que ha evolucionat més enllà de la raça masculina, és una de les primeres novel·les de ciència-ficció feministes conegudes. El vídeo que presentarà l’artista Anna Bunting-Branch agafa aquest text com a punt de partida per recrear les riques imatges de la cultura, ciència i tecnologia del món encantat de Mizora a través de decorats i escenaris pintats.

Coincidint amb la exposició s’ha fet una publicació que inclou un text de la comisaria i escritora Sarah Jury sobre la Mizora d’Anna Bunting-Branch

 


 

Mizora – A World of Women is a short science-fiction story, published anonymously by American author Mary E. Bradley Lane in 1881. The story of Vera, a Russian political exile, who discovers the land of Mizora, a utopia within the Earth that has evolved beyond the male race, is one of the first known feminist science-fiction novels. This new video by Anna Bunting-Branch takes this little-known text as a starting point, re-staging the rich imagery of the culture, science and technology of Bradley Lane’s enchanted world of Mizora through painted sets and props.

Coinciding with the exhibition a publication has been made with a text by curator and writer Sarah Jury about Anna Bunting-Branch’s Mizora.

 

 

SHARE: Facebook Twitter

Exposicions anteriors:

Diane Guyot de Saint Michel
Record Material
Todo Hiper
Les Marcel(s)
Zona Vip