Els músculs de Zaratustra

Marcel Rubio i Victor Balcells

30 June 2016 — 09 July 2016
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio
  • Els músculs de Zaratustra | Passatge studio

CAT

L’artista  Marcel Rubio Juliana i l’escriptor Víctor Balcells exposen a Passatge Studio, en el marc d’Art Nou, el projecte “Els músculs de Zarathustra”, compost per trenta tires de tela dibuixades a llapis i sis dibuixos de gran format.

L’obra no és una adaptació literal del llibre de Nietzsche. Només agafa els seus conceptes essencials, les seves línies de tensió, les idees subjacents de la poderosa i poètica filosofia de l’autor alemany, i els concentra en un reduït espai inventat: una llibreria de segona mà del segle XXI, d’aspecte decadent i del segle divuit. Aquest lloc el governa un magnat cobdiciós. Hi treballa un llibreter, personatge principal, un home romàntic i trist que es troba a les portes de la transformació del seu esperit.

Les tires tenen per títol conceptes (per exemple: La mort de Déu, El camí del creador, El vell ídol…) que es posen en joc en el segon pla de vodevilesques escenes construïdes segons les nocions canòniques de la cultura popular. A la vegada, en la representació, s’intercalen text i imatge amb l’objectiu d’unificar tradicions diferents de signe semblant a través del pensament de Nietzsche.

Per altra banda, la construcció de les escenes representades en les tires es nodreix de la intertextualitat. Hi ha moviments de plans inspirats en el cine de Bela Tarr, emulacions distorsionades i integrades en la trama d’obres pictòriques reconegudes i homenatges a la literatura d’autors com John Barth o Jacques Abeille.


ES

Los músculos de Zarathustra

El dibujante Marcel Rubio Juliana y el escritor Víctor Balcells exponen en Passatge Studio, en el marco de Art Nou, la obra “Los músculos de Zarathustra”, compuesta por treinta tiras de tela recortada dibujadas a lápiz y seis dibujos de gran formato.

La obra no es una adaptación literal del libro de Nietzsche. Tan sólo toma de él sus conceptos esenciales, sus líneas de tensión, las ideas subyacentes de la poderosa y poética filosofía del autor alemán, y los concentra en un reducido espacio inventado: una librería de segunda mano del siglo XXI, de aspecto decadente y dieciochesco. Este lugar lo gobierna un magnate codicioso. Trabaja en él un librero, el personaje principal, un hombre romántico y triste que se encuentra a las puertas de la transformación de su espíritu, a cuya representación asistiremos en la trama.

Las tiras tienen por título conceptos (por ejemplo: La muerte de Dios, El camino del creador, El viejo ídolo…) que se ponen en juego en el segundo plano de vodevilescas escenas construidas según nociones canónicas de la cultura popular. Al mismo tiempo, en la representación, se ha intercalado texto e imagen y diversos niveles del discurso con el objetivo unificar tradiciones distintas de signo parecido a través del pensamiento de Nietzsche.

Por otro lado, la construcción de las escenas representadas en las tiras se nutre de la intertextualidad. Hay movimientos de planos inspirados en el cine de Bela Tarr, emulaciones distorsionadas e integradas en la trama de obras pictóricas reconocibles y homenajes a la literatura de autores como John Barth o Jacques Abeille.


EN

Zarathustra’s muscles

Zarathustra’s muscles is a four hands project between artist Marcel Rubio and writer Víctor Balcells. The two authors will develop a joined, free and delirious creation based on some of the passages of Nietzsche’s celebrated book, Thus spoke Zarathustra.

 

SHARE: Facebook Twitter

Exposicions anteriors:

Diane Guyot de Saint Michel
Record Material
Todo Hiper
Les Marcel(s)
Zona Vip