El col·leccionista absent

Rafel G.Bianchi amb la col·laboració de Lúa Coderch

01 October 2015 — 09 October 2015
  • El col·leccionista absent | Passatge studio
  • El col·leccionista absent | Passatge studio
  • El col·leccionista absent | Passatge studio
  • El col·leccionista absent | Passatge studio
  • El col·leccionista absent | Passatge studio

CAT

Durant el Barcelona Gallery Weekend l’artista Rafael G.Bianchi presentarà a Passatge Studio una versió actualitzada de la pintura El Col·leccionista d’Estampes de Mariano Fortuny.

En el quadre de Fortuny podem observar un florit interior amb un col·leccionista contemplant les estampes que li mostra un marxant, mentre que en el fons apareix un altre home amb un portafolis a la mà. L’artista va pintar diferents versions del mateix quadre on es poden apreciar diferències en detalls i elements. La majoria dels objectes que apareixen representats en la sèrie El Col·leccionista d’Estampes eren propietat de la col·lecció del pintor.

A la versió titulada El Col.leccionista Absent, Rafel G.Bianchi crea la seva pròpia col·lecció. Tal com va fer Mariano Fortuny, Bianchi esta treballant en una sèrie de versions sobre la mateixa obra. En aquesta ocasió comptarà amb la col·laboració de l’artista Lúa Coderch.


 

ESP

Durante el Barcelona Gallery Weekend el artista Rafael G.Bianchi presentará en Passatge Studio una versión actualizada de la pintura El Coleccionista de Estampas de Mariano Fortuny.

En el cuadro de Fortuny podemos observar un recargado interior con un coleccionista contemplando las estampas que le muestra un marchante, mientras que en el fondo aparece otro hombre con un portafolios en la mano. El artista pintó diferentes versiones del mismo cuadro donde se pueden apreciar diferencias en detalles y elementos. La mayoría de los objetos que aparecen representados en la serie El Coleccionista de Estampas eran propiedad de la colección del pintor.

En la versión que nos presentará Rafael G.Bianchi, titulada El Coleccionista Ausente, se aprecian obras de artistas de su interés, creando así su propia colección. Tal y como hizo Mariano Fortuny, Bianchi esta realizando una serie de versiones sobre la misma obra. En esta ocasión contará con la colaboración de la artista Lúa Coderch.


 

EN

During Barcelona Gallery Weekend, artist Rafael G.Bianchi will present in Passatge Studio an updated version of the painting El Coleccionista de Estampas (The Collector of Prints) by Mariano Fortuny.

In Fortuny’s picture we can observe an ornate interior. A dealer is showing a collector a series of prints, while in the background appears another man with a briefcase in hand. The artist painted several versions of the same work, in which differences in details and items are noticeable. Most of the objects represented in the series El Coleccionista de Estampas belonged to the artist’s own collection.

In Rafel G.Bianchi’s version of the painting, titled the Absent Collector, we will see artworks by artists of his interest, thus creating his own collection. Emulating Mariano Fortuny’s methodology, Bianchi is also working in several versions of the same work. In this occasion, artist Lúa Coderch will take part with an installation in the space.

SHARE: Facebook Twitter

Exposicions anteriors:

Diane Guyot de Saint Michel
Record Material
Todo Hiper
Les Marcel(s)
Zona Vip